Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Pravidla se vztahují na soutěže pořádané společností Pharma for Life s.r.o.
Pravidla se vztahují soutěže na FB stránce společnosti Pharma for Life s.r.o. a Lékárna Life  Facebook


Pořadatel a organizátor soutěže je společnost Pharma for Life s.r.o. ( dále jen pořadatel) se sídlem Brožíkova 284/8, 266 01 Beroun, Česká republika IČO: 08920036, DIČ: CZ08920036

Místo konání a doba trvání soutěže

- soutěž probíhá na území ( místopisné i IT) vymezeném v informacích o soutěži
- doba trvání je vymezena v informacích o soutěžit

Podmínky účasti

- soutěže se mohou účastnit pouze fyzické osoby starší 18 let
- ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby blízké jmenovaných
- podmínkou účasti není zakoupení zboží, nebo služeb, není ani podmíněno zaplacením vkladu
- přesné zadání soutěže je specifikováno v informaci o vyhlášení soutěže
- soutěžící se musí v případě soutěže na FB, stát sledujícím stránky Facebook
- soutěžící, v případě soutěže na FB musí sdílet soutěžní odkaz
- soutěžící musí odpovědět na otázku ( je-li zadána)
- každý soutěžící se smí dané soutěže zúčastnit pouze jednou

Výhry v soutěži

- výhry v soutěži jsou uvedeny v zadání soutěže
- pořadatel si vyhrazuje právo výhru uvedenou v zadání soutěže nahradit výhrou podobného typu a hodnoty
- výhry nejsou právně vymahatelné, nelze je proplácet v hotovosti
- výherci budou vylosováni a následně zveřejněni na webových stránkách organizátora https://technolife.cz/ a v případě soutěže vyhlášené na FB, budou uveřejněni na vyhlašovací FB stránce
- v případě FB soutěže, budou výherci kontaktováni přes SZ na FB ( mesenger), kde bude uvedena doba do kdy je možné vyzvednout výhru, popřípadě alternativy předání výhry výherci

Ochrana osobních údajů

- účastí v soutěži uděluje soutěžící pořadateli soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
- osobní údaje podléhají GDPR a budou sloužit k evidenci soutěžících pro marketingové účely, zasílání komunikace, popřípadě k předání ( zaslání) výhry

Závěr

- soutěž se řídí českým právním řádem o soutěžích
- podrobná pravidla soutěží, kterými se řídí soutěže společnosti Technolife s.r.o. naleznete na Největší soutěžní server v ČR | Souteže.cz (souteze.cz)